Nr 18, Vol. 6, 2000
side 4 - 7
Copyright forfatterne og Sprogforum

Tema: Interkulturel kompetence


Kronik


    Grund til bekymring?
    - Dansk sprogpolitik på tapetet


    Bente Bakmand
    Ph.d.stipendiat ved Institut for sprog og kultur, Roskilde Universitetscenter.


Næste artikel i dette nummer af Sprogforum er:

Michael Byram:
Evaluering af interkulturel kompetence

Sprogforums hjemmeside
Telefon, e-mail,
adresse, priser m.v.

Danmarks Pædagogiske Bibliotek

Indhold i
dette nummer


Sprogforums udgivelser

Sprogforum-bestilling
via e-mail (sprogforum@dpb.dpu.dk)

 

Sprogforum nr. 2000:
Julenummer - udkommer december 2000

Opdateret 22.11.2000