Nr 18, Vol. 6, 2000
side 49 - 53
Copyright forfatterne og Sprogforum

Tema: Interkulturel kompetence    Interkulturel kompetence som tema
    - en beskrivelse af et undervisningsforløb


    Karen Bjerg Petersen
    Lærer, uddannelseskoordinator.
    DPU Århus.


Næste artikel i dette nummer af Sprogforum er:

Erik Poulsen:
Målfokuseret forskning - et nyt modeord?

Sprogforums hjemmeside
Telefon, e-mail,
adresse, priser m.v.

Danmarks Pædagogiske Bibliotek

Indhold i
dette nummer


Sprogforums udgivelser

Sprogforum-bestilling
via e-mail (sprogforum@dpb.dpu.dk)

 

Sprogforum nr. 2000:
Julenummer - udkommer december 2000

Opdateret 22.11.2000