Nr 18, Vol. 6, 2000
side 8 - 13
Copyright forfatterne og Sprogforum

Tema: Interkulturel kompetence    Evaluering af interkulturel kompetence


    Michael Byram
    Professor, University of Durham, School of Education.


Næste artikel i dette nummer af Sprogforum er:

Karen Risager:
Lærerens interkulturelle kompetence

Sprogforums hjemmeside
Telefon, e-mail,
adresse, priser m.v.

Danmarks Pædagogiske Bibliotek

Indhold i
dette nummer


Sprogforums udgivelser

Sprogforum-bestilling
via e-mail (sprogforum@dpb.dpu.dk)

 

Sprogforum nr. 2000:
Julenummer - udkommer december 2000

Opdateret 22.11.2000