Nr 18, Vol. 6, 2000
side 30
Copyright forfatterne og Sprogforum

Tema: Interkulturel kompetence    EU's sprogår 2001 - Sprog åbner døre

    www.europasprog.dk - (ikke længere aktiv)


    Elsebeth Rise
    Forskningsbibliotekar, cand. pæd.
    Danmarks Pædagogiske Bibliotek.


Næste artikel i dette nummer af Sprogforum er:

Tove Heidemann:
Organisationskultur og interkulturel kompetence

Sprogforums hjemmeside
Telefon, e-mail,
adresse, priser m.v.

Danmarks Pædagogiske Bibliotek

Indhold i
dette nummer


Sprogforums udgivelser

Sprogforum-bestilling
via e-mail (sprogforum@dpb.dpu.dk)

 

Sprogforum nr. 2000:
Julenummer - udkommer december 2000

Opdateret 8.11.2000