Nr 19, Vol. 7, 2001
side 29 - 31
Copyright forfatterne og Sprogforum

Tema: Det mangesprogede Danmark    foto: Rigmor Mydtskov

    Sprogpolitik og sprogpolitikker


    Michael Herslund
    Professor, dr.phil. Institut for fransk,
    Handelshøjskolen i København.


Næste fuldtekst-artikel i dette nummer af Sprogforum er:

Anne Holmen:
Sproglig mangfoldighed

Sprogforums hjemmeside
Telefon, e-mail,
adresse, priser m.v.

Danmarks Pædagogiske Bibliotek

Indhold i
dette nummer


Sprogforums udgivelser

Sprogforum-bestilling
via e-mail (sprogforum@dpb.dpu.dk)

 

Sprogforum nr. 20:
Tasks

Opdateret 14.3.2001