Nr 19, Vol. 7, 2001
side 57 - 61
Copyright forfatterne og Sprogforum

Tema: Det mangesprogede Danmark    Sprogpolitik i klasseværelset


    Karen Risager
    Lektor, cand.mag. i lingvistik og fransk.
    Institut for Sprog og Kultur, Roskilde Universitetscenter.


Næste fuldtekst-artikel i dette nummer af Sprogforum er:

Karen Lund & Michael Svendsen Pedersen:
Hvad er god sprogundervisning?

Sprogforums hjemmeside
Telefon, e-mail,
adresse, priser m.v.

Danmarks Pædagogiske Bibliotek

Indhold i
dette nummer


Sprogforums udgivelser

Sprogforum-bestilling
via e-mail (sprogforum@dpb.dpu.dk)

 

Sprogforum nr. 20:
Tasks

Opdateret 14.3.2001