Nr 21, Vol. 7, 2001
side 15 - 22
Copyright forfatterne og Sprogforum

Tema: Litteratur og filmBearbejdning af litterære klassikere

  Kirsten Andersen
  Cand.mag. i russisk, serbokroatisk og kunsthistorie
  Århus Kommunes Sprogcenter.

   

  Holger Hermansen
  Cand.phil. i russisk
  Århus Kommunes Sprogcenter.

    

    


Næste fuldtekst-artikel i dette nummer af Sprogforum er:

Marianne Ledstrup:
Den gode historie på film

Sprogforums hjemmeside
Telefon, e-mail,
adresse, priser m.v.

Danmarks Pædagogiske Bibliotek

Indhold i
dette nummer


Sprogforums udgivelser

Sprogforum-bestilling
via e-mail (sprogforum@dpb.dpu.dk)

 

Sprogforum nr. 22: Lytteforståelse

Opdateret 18.2.2002