Nr 21, Vol. 7, 2001
side 9 - 14
Copyright forfatterne og Sprogforum

Tema: Litteratur og filmTasks og litteraturundervisning


Næste fuldtekst-artikel i dette nummer af Sprogforum er:

Kirsten Andersen & Holger Hermansen:
Bearbejdning af litterære klassikere

Sprogforums hjemmeside
Telefon, e-mail,
adresse, priser m.v.

Danmarks Pædagogiske Bibliotek

Indhold i
dette nummer


Sprogforums udgivelser

Sprogforum-bestilling
via e-mail (sprogforum@dpb.dpu.dk)

 

Sprogforum nr. 22: Lytteforståelse

Opdateret 11.2.2002