Nr 21, Vol. 7, 2001
side 23 - 26
Copyright forfatterne og Sprogforum

Tema: Litteratur og film    Den gode historie på film

    Marianne Ledstrup
    Folkeskolelærer.
    Udviklingsmedarbejder i Greve Kommune.


Næste fuldtekst-artikel i dette nummer af Sprogforum er:

Pia Zinn Ohrt
Litteratur, film og leg

Sprogforums hjemmeside
Telefon, e-mail,
adresse, priser m.v.

Danmarks Pædagogiske Bibliotek

Indhold i
dette nummer


Sprogforums udgivelser

Sprogforum-bestilling
via e-mail (sprogforum@dpb.dpu.dk)

 

Sprogforum nr. 22: Lytteforståelse

Opdateret 19.2.2002