Nr 21, Vol. 7, 2001
side 27 - 32
Copyright forfatterne og Sprogforum

Tema: Litteratur og film    Litteratur, film og leg

    Pia Zinn Ohrt
    Lektor, cand.mag.

    Frederiksberg Gymnasium.


Næste fuldtekst-artikel i dette nummer af Sprogforum er:

Annegret Friedrichsen
Poesiens rum

Sprogforums hjemmeside
Telefon, e-mail,
adresse, priser m.v.

Danmarks Pædagogiske Bibliotek

Indhold i
dette nummer


Sprogforums udgivelser

Sprogforum-bestilling
via e-mail (sprogforum@dpb.dpu.dk)

 

Sprogforum nr. 22: Lytteforståelse

Opdateret 28.2.2002